Tin tức công ty

20/09/2019

Hoạt động xã hội " VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 4/2018

Ngày 15/12/2018 vừa qua đã đánh dấu đợt ra quân cuối cùng trong năm 2018 của Đại gia đình TPC VINA...
Hoạt động xã hội " VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 3/2018
08/10/2018

Hoạt động xã hội " VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 3/2018

Tiếp tục chuỗi hoạt động xã hội trong quý 3/2018 “Vì một môi trường học tập tốt hơn cho trẻ...
Hoạt động xã hội " VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 2/2018
17/07/2018

Hoạt động xã hội " VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 2/2018

Ngày 14/07/2018 vừa qua đoàn Tình nguyên viên (TNV) TPC VINA đã đến...
Hoạt động xã hội "VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 1/2018
26/03/2018

Hoạt động xã hội "VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 1/2018

Vào ngày 24/03/2018 các Tình nguyện viên TPC VINA ...

05/12/2017

Hoạt động xã hội "VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 4/2017

Hoạt động xã hội "VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 3/2017
20/10/2017

Hoạt động xã hội "VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 3/2017

Ngày 30/09/2017 hoạt động CSR quý 3 của công ty TPC VINA đã trở lại với trường Mẫu giáo Phước Bình...
Hoạt động xã hội "VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 2/2017
04/09/2017

Hoạt động xã hội "VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 2/2017

Vào ngày 01/07/2017 vừa qua đội Tình nguyện viên (TNV) TPC VINA đã ra quân cho hoạt động “Vì một môi...
Hoạt động xã hội "VÌ MỘT MỘI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 1/2017
12/05/2017

Hoạt động xã hội "VÌ MỘT MỘI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM" Quý 1/2017

Chương trình trách nhiệm xã hội CSR với chủ đề “Vì môi trường học tập tốt hơn cho trẻ em” của Công...
Mừng tổng kết hoạt động Xã hội "VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM"
20/12/2016

Mừng tổng kết hoạt động Xã hội "VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM"

Ngày 10/12/2016 vừa qua đánh dấu đợt ra quân cuối cùng trong năm 2016 của Đại gia đình TPC VINA...
Hoạt động xã hội Quý 03/2016"VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM"
10/10/2016

Hoạt động xã hội Quý 03/2016"VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT HƠN CHO TRẺ EM"

Với chủ đề của hoạt động trách nhiệm xã hội “Vì một môi trường học...

12