Bột PVC

Chúng tôi được kế thừa và chia sẻ những thành tựu sáng kiến công nghệ cao nhất và bề dày hơn 40 năm kinh nghiệm kỹ thuật trong ngành công nghiệp sản xuất PVC và VCM từ công ty mẹ - TPC Thái Lan.