Giải thưởng & Tiêu chuẩn

2004 - 2010: Top 40 - “Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tốt nhất” được Báo Saigon Times bình chọn.
2003: Nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000.
2007 - 2010: Top 500 - Doanh nghiệp kinh doanh lớn nhất tại Việt Nam.
2009: Nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.
2011: Đạt chứng chỉ ISO 14001 và OHSAS 18001.

 
 2017: Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015