Quản lý môi trườngChúng tôi đã và luôn có mục tiêu giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ chất thải từ trong quá trình sản xuất trong tương lai theo chính sách “ Zero Emission” của công ty đề ra. Những đóng góp cho ngành công nghiệp sạch đã được TPC VINA thực hiện theo các nguyên tắc sau:GIẢM THIỂU
Giảm thiểu việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên đến mức thấp nhất có thể để gìn giữ và bảo tồn môi trường xanh tươi.

Thân thiện với môi trường là yếu tố cần thiết để tạo nên một ngành công nghiệp sạch. Điều này có thể đạt được thong qua việc giảm thiểu sử dụng các nguồn tài nguyên. Để có thể đạt được mục tiêu “ Zero Emission” , TPC VINA luôn cân nhắc việc sử dụng tài nguyên một cách hợp lý để có thể giảm lượng khí thải ô nhiễm và chất thải trong quá trình sản xuất.


TÁI SỬ DỤNG
Sử dụng nguồn tài nguyên có ích thông qua quy trình tái sử dụng.

Việc quản lý các nguồn tài nguyên trong quá trình sản xuất là rất quan trọng cho TPC VINA. Tái sử dụng là phương pháp tối ưu nhất ngay thời điểm hiện tại để có thể thúc đẩy một ngành công nghiệp sạch.BỔ SUNG
Khôi phục lại môi trường là nhiệm vụ quan trọng của mọi doanh nghiệp

Chỉ có quản lý hiệu quả các nguồn lực trong lĩnh vực công nghiệp là chưa đủ. Chúng ta cần để bổ sung và tái tạo môi trường.TPC VINA luôn luôn coi trọng và ý thức được vấn đề này một cách nghiêm túc. Để có thể đạt được điều này, chúng tôi đã và luôn mở rộng khu vực cây xanh trong khuôn viên nhà máy. Ngày nay, TPC VINA sở hữu một diện tích lớn với mật độ cây xanh dày đặc hơn so với tiêu chuẩn quy định ngay tại bên trong khuôn viên nhà máy. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy và mở rộng chiến dịch xanh này để ngày càng giảm bớt ô nhiễm.

Tự hào đạt chứng nhận xanh từ SCG Eco Value.