Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối

STT Cửa hàng Bản đồ
1Văn phòng Hồ Chí Minh

Văn phòng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng 901, tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84 28 3823 4730 - Fax: 84 28 3823 4725

2Chi nhánh Hà Nội

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 203, Toà nhà V, 649 Kim Mã Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84 24 3766 1568 - Fax: 84 24 3766 1569