Nghiên cứu & Phát triểnChúng tôi chăm sóc tất cả các khách hàng của mình bằng hệ thống quản lý chất lượng tốt nhất.

Với sự hỗ trợ của các trang thiết bị thí nghiệm hiện đại và đội ngũ kỹ sư lành nghề, phòng kiểm tra chất lượng có đủ năng lực giám sát toàn bộ quy trình sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào, quá trình diễn ra cho đến đầu ra để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng PVC trước khi phân phối đến khách hàng.

Chúng tôi được kế thừa và chia sẻ những thành tựu sáng kiến công nghệ cao nhất và bề dày hơn 40 năm kinh nghiệm kỹ thuật trong ngành công nghiệp sản xuất PVC và VCM từ công ty mẹ - TPC Thái Lan.