Thực tập

Nhằm thực hiện chủ trương Xã hội hóa giáo dục của Chính phủ, đồng thời tạo ra cơ hội nghiên cứu học tập, sớm tiếp xúc với thực tiễn sản xuất ngành công nghiệp Hóa dầu non trẻ của Việt Nam. Hàng năm, Công ty TNHH Nhựa & Hóa Chất TPC VINA đều có kế hoạch tiếp nhận một số lượng sinh viên thực tập nhất định. Từ ngày thành lập cho tới nay, Công ty TNHH Nhựa và Hóa Chất TPC VINA đã có mối quan hệ tốt đẹp với các trường Đại học đầu ngành về lĩnh vực Hóa Dầu của khu vực. Rất nhiều sinh viên sau khi thực tập tại Công ty đã quay trở lại xin ứng tuyển vào làm việc; nếu vượt qua được các kỳ phỏng vấn, chính các sinh viên này sẽ trở thành nhân viên trực tiếp của Công ty.

Trước những sự thuận lợi đó, hàng năm Công ty luôn nhận được rất nhiều đơn thư xin thực tập của sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trong khu vực.

Tuy nhiên do đặc thù của ngành luôn đòi hỏi nghiêm ngặt về các quy định an toàn, cũng như những yêu cầu cao về mặt chuyên môn, nên Ban giám đốc Công ty cũng đặt ra một số yêu cầu về điều kiện để sinh viên được nhận thực tập ở Công ty TNHH Nhựa & Hóa Chất TPC VINA như sau:

  • Ưu tiên cho các sinh viên năm cuối các ngành Hóa Dầu, Kỹ sư Hóa.
  • Điểm trung bình chung của toàn khóa học phải lớn hơn hoặc bằng 7/10
  • Sinh viên phải được giới thiệu bằng Công văn của Trường Đại học, Cao đẳng đang theo học. Thư giới thiệu phải được gửi tới Công ty TNHH Nhựa & Hóa Chất TPC VINA chậm nhất là 1 tháng trước ngày bắt đầu thực tập dự kiến. Thư giới thiệu phải bao gồm Đề tài thực tập, họ và tên, số điện thoại liên lạc của Qúy Thầy Cô hướng dẫn thực tập.
Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ của sinh viên, Ban giám đốc Công ty sẽ xem xét và có quyết định sau cùng. Phòng Hành Chánh – Nhân Sự của Công ty có trách nhiệm thông báo với sinh viên xin thực tập về quyết định của Ban giám đốc.

Công ty TNHH Nhựa & Hóa Chất TPC VINA rất mong nhận được sự hợp tác của Qúy trường Đại học Cao đẳng vì một tương lai tốt đẹp cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp Hóa Dầu tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Phòng Hành Chính Nhân Sự:

Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: + 84 251 3841 461 - Fax: + 84 251 3841 460
Email: Recruit@tpcvina.vnn.vn